About Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd

Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd (1156424T) yang lebih dikenali sebagai P&I Malaysia, diperbadankan pada 21 Ogos 2015, adalah ciptaan Kerajaan Malaysia dan cetusan idea Kementerian Pengangkutan Malaysia (MOT). Pada 19 Disember 2018, Kabinet telah memasukkan P&I Malaysia di bawah Kementerian Pengangkutan (MOT) diikuti dengan Warta Kerajaan Persekutuan “Perintah Menteri-menteri Kerajaan Persekutuan 2019” bertarikh 22 Januari 2019.

Tugas pertama yang diamanahkan kepada P&I Malaysia adalah untuk mewujudkan skim insurans liabiliti marin mampu milik untuk memudahkan pematuhan keperluan insurans wajib di bawah Ordinan Perkapalan Saudagar 1952 (seperti yang dipinda oleh Akta A1393) bagi pengendali kapal kecil di bawah 300GT. Telah beroperasi selama lebih 6 tahun, P&I Malaysia kini berhasrat untuk menjadi syarikat insurans pengangkutan sepenuhnya.

P&I Malaysia kini dalam perkongsian strategik dan/atau kerjasama dengan The Shipowners' Mutual Protection and Indemnity Association (Luxembourg) dan Maritime Mutual Insurance Association (NZ) Limited untuk kapal di bawah 30,000GT dan Archipelago Insurance Limited (Labuan) untuk 300GT bukan Konvensyen skim kapal.

P&I Malaysia juga bertindak sebagai pusat sumber dan rujukan negara untuk urusan liabiliti marin dan kewujudannya memberi kesan kepada Resolusi Perhimpunan IMO A.898(21) yang menggesa semua pemilik kapal mengekalkan insurans atau keselamatan yang serupa. Ini akan menyimpulkan komitmen Malaysia terhadap IMO sebagai ahli dan negara maritim yang sedang berkembang.