PENAFIAN

Sila baca terma dan syarat berikut dengan teliti sebelum menggunakan laman web ini. Dengan menggunakan laman web ini, anda bersetuju untuk mematuhi terma dan syarat yang ditetapkan di bawah.

Maklumat yang terkandung dalam laman web ini disusun oleh Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd (P&I Malaysia) untuk digunakan sebagai rujukan sahaja. Walaupun segala usaha telah dibuat untuk memastikan ketepatan maklumat yang disampaikan dalam laman web ini, P&I Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan atau peninggalan yang mungkin kekal.

Sebahagian daripada laman web ini mengandungi bahan yang disumbangkan oleh organisasi lain. P&I Malaysia tidak akan bertanggungjawab terhadap sebarang kesilapan, peninggalan atau salah nyata dalam bahan tersebut.

Pengguna yang memaut dari laman web ini ke laman web yang disediakan oleh organisasi lain hendaklah sedar bahawa maklumat di laman web tersebut telah disusun dan dikeluarkan oleh organisasi tersebut. P&I Malaysia tidak bertanggungjawab ke atas kandungan mana-mana laman web yang mana pautan hiperteks dari laman web ini ditubuhkan dan tidak akan bertanggungjawab ke atas apa-apa kehilangan atau kerosakan apa pun (termasuk, tanpa had, ganti rugi untuk kehilangan keuntungan, gangguan perniagaan, kehilangan maklumat, pelanggaran hak cipta) yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan laman web ini.

P&I Malaysia tidak akan mempunyai bantahan bagi pengguna untuk menyebarkan atau mengeluarkan semula bahan atau sebahagian daripada bahan di laman web ini, dengan syarat bahawa P&I Malaysia memperakui sewajarnya dan penyebaran semula atau pengeluaran semula adalah untuk tujuan bukan komersial (cth. semua halaman web yang berkaitan harus tidak membawa iklan yang bersifat komersial). Keizinan tersebut bagaimanapun tidak terpakai kepada bahan yang dihasilkan oleh organisasi atau tapak web lain, yang memiliki hak cipta.

//
Pasukan kami berada di sini untuk menjawab soalan anda di WhatsApp. Tanya kami apa sahaja!
👋 Hai, bagaimana saya boleh membantu?