Insurans Perlindungan dan Indemniti (P&I)

Apakah itu Insurans Perlindungan Marin dan Indemniti?

Insurans liabiliti perlindungan dan indemniti (P&I) direka khusus untuk menangani keperluan unik industri marin. Ia meliputi risiko pihak ketiga untuk Krew dan Penumpang, Pembuangan bangkai kapal, kerosakan harta benda pihak ketiga (Objek Tetap dan Terapung), dan Liabiliti Pencemaran.

Brosur Produk

Gambaran Keseluruhan Rancangan

JANGKA RANCANGAN
PREMIUM

Pelayaran Bujang

Hubungi Kami untuk sebut harga

tahunan

Hubungi Kami untuk sebut harga

Liputan utama

Liabiliti Krew & Penumpang
 • Kecederaan diri, tuntutan kehilangan nyawa berhubung dengan anak kapal dan pihak ketiga di atas kapal untuk operasi kapal selain perbelanjaan hospital, perubatan, pengebumian dan penghantaran pulang. Ini juga meliputi pengabaian pelaut.
Kerosakan Harta Pihak Ketiga (Objek Tetap dan Terapung)
 • Ini meliputi liabiliti yang timbul daripada kerosakan pada objek tetap dan terapung tidak termasuk perlanggaran kapal.
Liabiliti Pembuangan Bangkai
 • Liabiliti dan kos mengalih keluar, memusnahkan atau menandakan bangkai kapal secara paksa. Liabiliti yang timbul daripada kapal yang menyebabkan halangan.
Liabiliti Pencemaran
 • Tumpahan minyak daripada, atau disebabkan oleh, kapal yang dimasuki mengakibatkan pencemaran laut, darat atau udara.

Nilai teras

Polisi perlindungan dan indemniti ini bertujuan untuk kapal di bawah 300 GT untuk mematuhi keperluan insurans yang ditetapkan oleh Akta Ordinan Perkapalan Saudagar (Pindaan dan Pelanjutan) 2011.

 • Pengunderaitan yang adil untuk semua ahli
 • Perkhidmatan kelas pertama
 • Manfaat nilai tambah daripada nasihat pakar
 • Perkhidmatan pencegahan dan pengendalian kerugian proaktif
 • Kestabilan kewangan dengan rizab yang kukuh
 • Sokongan berterusan untuk ahli baru dan sedia ada
 • Komited untuk membina hubungan yang kukuh dengan pelanggan
 • Mudah didekati dan mudah dicapai
 • Etika kerja yang bertenaga dan kuat
 • 100% yang disokong oleh Kerajaan Malaysia
 • Strategi inovatif dan penyelesaian yang disesuaikan
 • Perkhidmatan yang tiada tandingan di semua kawasan