Visi dan misi

Menjadi syarikat insurans pengangkutan perdana

Komitmen kami untuk menyampaikan kecemerlangan perkhidmatan, bermakna Ahli yang Diinsuranskan kami tahu bahawa mereka mempunyai pasukan yang hebat yang menyokong mereka dalam mengekalkan perniagaan mereka, bergerak ke hadapan.

“Risiko Anda, Kekuatan Kami”

Visi kami adalah untuk mencapai pertumbuhan yang menguntungkan dalam pengunderaitan risiko P&I marin, mencapai kekuatan kewangan dan menjadi pakar insurans P&I pilihan di rantau ASEAN.