Dasar Privasi

Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd komited untuk melindungi privasi dan keselamatan sebarang data peribadi yang mungkin disediakan oleh Syarikat melalui borang/tinjauan yang disiarkan dalam talian. Data peribadi termasuk maklumat yang boleh dipautkan atau diarahkan kepada individu tertentu contohnya nama, alamat, nombor telefon atau alamat e-mel. Sekiranya Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd meminta Syarikat untuk memberikan maklumat tertentu yang mana seseorang individu/kakitangan boleh dikenal pasti apabila menggunakan laman web ini, maka Syarikat boleh yakin bahawa ia hanya akan digunakan untuk tujuan seperti yang diminta.

Selaras dengan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 Malaysia (PDPA), sebarang data peribadi yang disediakan oleh Syarikat hendaklah dilindungi mengikut Akta tersebut dan Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd tidak akan bertanggungjawab atau bertanggungjawab terhadap sebarang maklumat dan/atau kandungan dalam Borang/tinjauan ini yang telah didedahkan dan/atau disalahgunakan secara meluas dan/atau sudah dalam pengetahuan umum dan untuk sebarang risiko dan/atau kejadian dengan menerbitkan mana-mana kandungan dan maklumat yang diberikan di sini. Semua maklumat yang diberikan oleh Syarikat adalah untuk kegunaan Perlindungan dan Indemniti Malaysia Sdn Bhd dan rakan kongsi strategiknya yang disahkan.

 

Privasi Anda
Laman web ini adalah untuk menerangkan dasar privasi yang merangkumi penggunaan dan perlindungan maklumat yang dikemukakan oleh pelawat. Jika anda membuat sebarang transaksi atau menghantar e-mel yang mengandungi maklumat peribadi, maklumat ini mungkin dikongsi dengan agensi awam lain untuk membantu kami menyediakan perkhidmatan yang lebih baik dan berkesan.

 

Maklumat dikumpul
Tiada data peribadi akan dikumpul semasa melayari laman web ini melainkan maklumat yang anda berikan melalui e-mel atau aplikasi dalam talian.

 

Apakah yang akan berlaku jika saya membuat pautan ke tapak web lain?
Laman web ini mempunyai pautan ke laman web lain. Dasar privasi hanya terpakai untuk tapak web ini. Laman web lain yang dipautkan mungkin mempunyai Dasar Privasi mereka sendiri yang berbeza daripada dasar kami dan pengguna dinasihatkan untuk membaca dan memahami Dasar Privasi untuk setiap tapak web yang dilawati.

 

Dasar Pindaan
Jika Dasar Privasi dipinda, pindaan akan dikemas kini untuk laman web ini. Semasa menyemak imbas laman web ini, anda akan diperhatikan dengan maklumat berkaitan yang dikumpul, cara maklumat digunakan bergantung pada situasi, dan cara maklumat itu dikongsi dengan orang lain.