Persatuan Tuntutan Insurans Kebangsaan (NICS) 2017

Bengkel Persatuan Tuntutan Insurans Kebangsaan telah diadakan di Hotel Westin, Kuala Lumpur pada hari Selasa, 24 Januari 2017. Topik meliputi:-

  1. Menguruskan Risiko Marin dalam Iklim Semasa
  2. Kedatangan P&I Malaysia dan aspirasinya
  3. Undang-undang Maritim Malaysia – Gambaran

Pembentangan telah disampaikan oleh Encik Rudy Andrew Jeyaraj, Ketua Pegawai Eksekutif P&I Malaysia pada topik pertama dan diikuti oleh Cik Mastaniah Hj Othman – AGM P&I Malaysia pada topik kedua. 

Bengkel ini dihadiri oleh wakil daripada komuniti tuntutan marin, pengunderait, juruukur risiko, penyelaras kerugian dan broker insurans.

Dunia hari ini dengan pantas mengubah kepentingan inovasi dalam mengemudi perubahan dan memahami peranan insurans dalam menyokong bukan sahaja pengurusan risiko tetapi juga pengambilan risiko adalah penting untuk inovasi yang kita perlukan apabila dunia berubah seperti tidak pernah berlaku sebelum ini. P&I Malaysia ialah syarikat baharu dan inovatif yang membawa pendekatan berani dan segar kepada insurans yang memenuhi keperluan industri perkapalan masa kini.